4-maandentraject voor gemeentelijke afdelingen Ruimtelijke Ordening

4-maandentraject voor gemeentelijke afdelingen Ruimtelijke Ordening

De regie terug naar de gemeente!

De afgelopen 15 jaar is er een gewoonte ontstaan bij afdelingen ruimtelijke ordening van gemeenten om vrijwel alles uit te besteden. Ruimtelijke plannen en visies worden uitbesteed aan stedenbouwkundige bureaus. Het heeft gemeenten zwak gemaakt. Veel kennis is verdwenen.

Omgevingsjurist mr. Marian Harberink ziet dit al enige tijd met lede ogen aan. De ambtenaar ruimtelijke ordening bij de gemeente is verworden tot een doorgeefluik tussen aanvrager en stedenbouwkundig bureau. Zij vindt dat heel vreemd want de meeste RO-medewerkers bij gemeenten zijn hoog opgeleid (HBO/WO). Zij kunnen veel meer dan planologische procedures begeleiden of e-mails met onderzoeken doorsturen. Veel kennis blijft op deze manier onbenut en wordt niet gestimuleerd. Ze zijn ook gewend geraakt aan het uitbesteden en denken dat ze het zelf niet kunnen. Deze vicieuze cirkel moet doorbroken worden!

Marian Harberink wil gemeenten hier mee helpen. Ze werkt al meer dan 20 jaar voor gemeenten en heeft in die periode allerlei interim-rollen in opdracht vervuld voor afdelingen ruimtelijke ordening bij meer dan 30 gemeenten. Van vergunningverlener, bouwplantoetser tot beleidsmedewerker RO.

Marian heeft ook ruim 15 jaar projectontwikkelaars, stedenbouwkundige bureaus en ondernemers geadviseerd over bestemmingsplannen, bouwplannen,  milieuzonering en spuitzonering vanuit adviesbureau De Omgevingsjurist B.V. uit Rotterdam. Marian heeft ook tal van bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen opgesteld.

Met deze rugzak aan praktijkervaring is ze de afgelopen 3 jaar intensief bezig geweest met het opbouwen van een modulair casco voor het nieuwe omgevingsplan voor allerlei gemeenten. Een hele leerzame periode.

Met al deze praktijkervaring op zak heeft ze de praktijksessies ‘Zelfstandig werken met het nieuwe omgevingsplan’ opgezet. Speciaal voor RO-medewerkers van gemeenten. Het doel is om gemeenten minder afhankelijk te maken van stedenbouwkundige bureaus. Een ander doel is het werk van de RO-medewerker weer leuker en interessanter te maken. Doe je mee?