4-maandentraject voor gemeentelijke afdelingen Ruimtelijke Ordening

4-maandentraject voor gemeentelijke afdelingen Ruimtelijke Ordening

Meer ambtenaren graag!

Vermoeiend hè, al die koppen de afgelopen week in de media. ‘Overheid moet kleiner‘ of ‘Bezuiniging ambtenarenapparaat‘. Zelfs ambtenarenblad ‘Binnenlands bestuur‘ kopte zoiets. Het is vrijwel bij elke kabinetsformatie hetzelfde. ‘De overheid’ – wat het ook mag zijn – wordt als iets slechts gezien. Het kost alleen maar geld. Ik vraag me dan altijd af, wie er vergunningen moet verlenen of beleid maakt. Wie wel eens bij een afdeling Ruimtelijke ordening van een gemeente komt, weet dat er een schrijnend tekort is aan ervaren medewerkers.

De afgelopen 15 jaren is er veel kennis verloren gegaan bij gemeenten. Door de kabinetten Rutte is er veel schade aangericht bij die afdelingen door bezuinigingen. Het mes moest erin, alles moest door de markt worden gedaan. De gemeente moest alleen faciliteren. Vreselijk. Een gemeente die alleen maar faciliteert is feitelijk qua kennis en slagkracht failliet. Een gemeente hoort zelf ook na te denken over ruimtelijk beleid of een visie te ontwikkelen over woningbouw. Het is gewoon slappe hap om alles uit te besteden. De afdelingen zijn er zwak door geworden. Je bent geen partij of gesprekspartner voor een projectontwikkelaar als je geen kennis of visie hebt.

Ik ben er dan ook voorstander van om flink te investeren in ambtenaren bij de gemeente. Investeren in kennis en ook het financieel aantrekken van goede en ervaren rotten is gewoon nodig. Om voor de publieke zaak te werken moet ook aantrekkelijk worden voor starters. Toen ik rechten in Nijmegen studeerde moest ik er niet aan denken om met plannen te werken of vergunningen. Het woord ‘plan’ alleen al, pfff. Het werd heel onaantrekkelijk gebracht, heel saai. Totdat ik bij een advocatenkantoor stage ging lopen. Die advocaat was gespecialiseerd in ruimtelijke ordening en ik mocht mee met gesprekken bij gemeenten. Het bleek juist heel interessant en leuk te zijn! Al die belangen die onder zo’n plankaart schuil gaan! Wat me ook verbaasde was hoe druk het is op zo’n afdeling bij de gemeente. Had ik nooit verwacht.

Tegen jongeren zou ik willen zeggen: ga vooral stages lopen bij gemeenten en kijk of het iets voor je is. Doe dat zowel bij kleine gemeenten als bij grote.

meer ambtenaren