4-maandentraject voor gemeentelijke afdelingen Ruimtelijke Ordening

4-maandentraject voor gemeentelijke afdelingen Ruimtelijke Ordening

De Bruidsschat als plastic dopje aan je flesje de bruidsschat

Is je dat ook opgevallen? Het plastic dopje dat vastzit aan een pak melk of flesje water? Het is blijkbaar in de hele EU ingevoerd, want ik zag het ook in Frankrijk en Duitsland. Ik vind het niet zo handig bij het drinken, maar het schijnt te helpen tegen zwerfafval. Tegen die rondslingerende plastic dopjes die je overal ziet aan de kant van de weg.

Om een slecht bruggetje te maken: eerder gaf ik al aan dat ik de Bruidsschat ook zie als zwerfafval. Het sluimert je omgevingsplan binnen en blijft rondslingeren. Het is me opgevallen dat veel RO-ers de Bruidsschat zien als ‘iets compleets’ zien. Als iets dat je zo kunt overhevelen naar het nieuwe omgevingsplan. Ik ben het daar niet mee eens. De Bruidsschat is een speciale vorm van overgangsrecht. Niet meer en niet minder.

Oude of eigenlijk bestaande regelgeving van het Rijk is op deze manier het tijdelijk omgevingsplan ingefietst. Het is een gedrocht: onsamenhangend en chaotisch. Naast geur bevat de Bruidsschat ook artikelen over geluid, slachten van dieren, parkeergarages, accu’s, enz. We redden ons er voorlopig mee, maar zet deze artikelen niet 1-op-1 over naar het nieuwe omgevingsplan. Het is nogmaals overgangsrecht. Bewaak de inhoud van jullie nieuwe omgevingsplan goed. Wees daar kritisch op.

Zorg ervoor dat je per thema selecteert welke artikelen uit de Bruidsschat wel of niet mee kunnen. Begin met geluid. Waarom? Geluid is een mega-onderwerp dat eigenlijk te groot is om mee te starten. Je collega zal ongetwijfeld zeggen: ‘er moet eerst beleid komen‘. Toch moet je daar niet op wachten. Anders begin je niet.
Het begint met het opknippen van geluid in hele kleine mootjes. Begin eerst de bronnen van geluid te selecteren die relevant zijn voor jullie gemeente. Zoals geluid van verkeer, evenementen, industrielawaai, enz. Kies vervolgens een gebiedje in de gemeente waar meerdere geluidbronnen spelen. Welke geluidbronnen spelen in dit gebiedje?

In een volgend blog meer tips.